Węgiel kamienny

Węgiel kamienny

with Brak komentarzy

Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75−97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna). Większość złóż węgla kamiennego w Polsce formowała się od 360 do 300 mln lat temu.

Węgiel kamienny powstawał w klimacie ciepłym i wilgotnym, w podmokłych obniżeniach terenu, gdzie były sprzyjające warunki do rozwoju roślinności, a następnie do gromadzenia jej obumarłych szczątków. Podobne procesy zachodzą także dzisiaj na rozległych torfowiskach. Pod wpływem procesów biochemicznych materia organiczna ulegała przeobrażeniu, a następnie pod wpływem procesów geochemicznych, pogrążeniu, temperatury i ciśnienia, przekształciła się w węgiel kamienny.

Węgiel kamienny występuje w Polsce w trzech rejonach.

  • Na południu, na obszarze województw: śląskiego i małopolskiego położone jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW). Znajduje się tutaj około 80% zasobów w kraju i 140 złóż, z czego 45 było eksploatowanych w 2016 roku.
  • Na wschodzie, w obrębie województwa lubelskiego położone jest Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW). Znajduje się tutaj około 19% zasobów w kraju i 10 złóż, z czego jedno było eksploatowane w 2016 roku.
  • Na południowym zachodzie, w województwie dolnośląskim położone jest Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (DZW). Znajduje się tu około 1% zasobów w kraju i 7 złóż, z których żadne nie jest eksploatowane od 2000 roku.

Kilka faktów o węglu kamiennym

  • Węgiel jest w Polsce surowcem strategicznym, bo zaspokaja 60% zapotrzebowania energetycznego kraju (2008).
  • Polskie zasoby tej skały należą do jednych z największych w Europie.
  • Przez wiele lat Polska zajmowała miejsca w pierwszej piątce krajów o największym wydobyciu węgla kamiennego.
  • Najwięcej węgla kamiennego wydobyto w Polsce w 1979 roku (blisko 180 mln ton).
  • Udokumentowane zasoby bilansowe węgla kamiennego wynosiły w Polsce w 2016 r. 58 578 mln ton, a zasoby przemysłowe – 2 982,72 mln ton.
  • Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję m.in: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), pyłów, metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć).
  • Spalanie paliw kopalnych powoduje także zmiany klimatu (prawdopodobieństwo minimum 95%).
Comments are closed.